Port of Calais – Frankrijk

Vanwege havenuitbreidingen in de haven van Calais wordt er door de combinatie Bouygues-Jan de Nul een breakwater van een ongeveer 3 km aangelegd.

In nauwe samenwerking met Bouygues, Jan de Nul en betrokken engineering bedrijven is het ontwerp van het kernmateriaal aangepast naar de toepassing van Widegrade®. De stabiliteit van deze Widegrade® onder golfaanval is uitvoerig getest door Bontrup in een fysisch schaalmodel, waarin is aangetoond dat de constructie voldeed.

Vervolgens is er gekozen voor een offshore bood-boord operatie, waarbij de steen rechtstreeks van de bulk carrier op het drijvende materieel van Jan de Nul geladen wordt, die het vervolgens rechtstreeks in het water plaatst.

Naast het kernmateriaal worden ook andere steenproducten zoals breuksteen in diverse graderingen geleverd. Dit alles wordt gedaan in nauwe samenwerking met de betrokken engineers.