Port of Antwerp – Belgie

In opdracht van Van Wellen – onderdeel van de Willemen groep – heeft Bontrup meer dan 1 miljoen ton funderingsmateriaal 0/56 mm geleverd voor diverse haventerminalverhardingen in de haven van Antwerpen.

Vanwege de diepgang bij de terminals is het mogelijk om te leveren met onze grote zelflossende bulk carriers. Deze wijze van levering is economisch en efficiënt (zie filmpje). Bovendien heeft deze 0/56mm steenslag zeer positieve civieltechnische eigenschappen.