Bontrup
Innovate
with nature
Bontrup
Innovate
with nature

Innovate with nature to build and feed a sustainable society

> 50jaar
ondernemend familiebedrijf
> 1 miljardton
aan reserves in Bremanger
> 22.000hectare
landbouwgrond

BONTRUP visie & filosofie

BONTRUP’s visie is te innoveren met de natuur om een duurzame samenleving te creëren.

De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is dat mens en resultaat belangrijker zijn dan het proces. Onze experts zijn nieuwsgierig, ingenieus, betrouwbaar en altijd op zoek naar de beste oplossing met als doel just-in-time te kunnen leveren. Kenmerkend voor BONTRUP is het continue investeren in mensen, natuurlijke bronnen en efficiënte logistieke oplossingen.

Over Bontrup

Onze markten, producten en diensten

We innovate with nature to create new opportunities for sustainable infrastructures & constructions, maritime & offshore developments, logistics, agriculture and dairy.

Infrastructuur & bouw

Infrastructuur & bouw

Maritiem & offshore

Maritiem & offshore

Logistieke oplossingen

Logistiek

Landbouw

Landbouw

Hoge kwaliteit zuivel

Zuivel

Duurzaamheid

Bij BONTRUP definiëren we duurzaamheid als het systematisch verminderen van de negatieve impact en het versterken van de positieve impact op mens, maatschappij en natuur. We doen dit door altijd naar de impact en mogelijkheden tot verbetering in de gehele waardeketen te kijken.

Meer over duurzaamheid

Kwaliteit

Het doel van BONTRUP is om altijd de beste kwaliteit te leveren en te voldoen aan de gevestigde standaarden in de industrie. Dit geldt zowel voor het gehele proces rondom de grondstoffen, bedrijfsvoering, samenwerking in partnerships, aanwenden van vermogen en ontwikkelen van talenten. De constante kwaliteit die BONTRUP levert in combinatie met continue beschikbaarheid maakt haar tot een betrouwbare partner.

Om de kwaliteit van de grondstoffen, het productieproces en duurzaamheidsprestaties te kunnen garanderen is BONTRUP aangesloten bij verschillende organisaties. Het bedrijf bezit certificaten en prestatieverklaringen die bekend zijn binnen wegenbouw, beton industrie, spoorbouw binnen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Kwaliteit

Mensen

BONTRUP ziet haar mensen als haar grootste kapitaal. BONTRUP vindt het belangrijk dat medewerkers continue leren, zich blijven ontwikkelen, zichzelf en het team blijven uitdagen. Bij BONTRUP tonen medewerkers respect voor elkaar en laten iedereen in hun waarde. Teamwork en het nemen van verantwoordelijkheid is van groot belang. Iedereen is een bron van inspiratie, iedereen bij BONTRUP heeft de mogelijkheid om een positieve impact te maken.

Meer over mensen

Verantwoord ondernemen

BONTRUP is een bedrijf dat haar verantwoordelijkheid neemt. Ze heeft een duidelijke focus op de gebieden waar ze de grootste impact kan maken. BONTRUP innoveert met de natuur om zo nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen voor duurzame infrastructuren, offshore projecten, logistieke en agrarische productie.

Verantwoord ondernemen

Familie van bedrijven

BONTRUP Holding staat aan het hoofd van meerdere bedrijven die allen nastreven om lange termijn meerwaarde te creëren voor de maatschappij. Dit door het continue creëren van nieuwe mogelijkheden en het verduurzamen van de infrastructuur, offshore projecten, logistieke oplossingen en de agrarische productie.

Familie van bedrijven