Het CO2 Bewust Certificaat

Graniet Import Benelux BV heeft per 1 september 2014 het CO2 Bewust Certificaat (niveau 3) verworven.

Deze certificering onderstreept het duurzame karakter van ons bedrijf en is tevens een beloning voor alle inspanningen op het gebied van CO2-reductie. De audit en certificering zijn uitgevoerd door Kiwa.

De certificering is voor Graniet Import Benelux BV geen eindbestemming, maar een tussenstation. Ons bedrijf blijft ook in de toekomst actief werken aan een milieuvriendelijker en duurzamer bedrijfsvoering. Speerpunt daarbij is een verdere besparing op energieverbruik, wat direct een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Mede dankzij deze inspanningen wil Graniet Import Benelux BV telkens een stap hoger zetten op de CO2 Prestatieladder.