Bontrup Logistics | Shipping – Offshore

Met ons bedrijf Bontrup Logistics te Dubai zijn wij gespecialiseerd in wereldwijde leverantie van steen per bulk carrier. Hierbij maken wij gebruik van onze toepassingsgerichte zelfladende en zelflossende bulk carriers in de range van 35.000 tot 100.000 DWT. Met deze schepen is het mogelijk steen te leveren van aggregates tot breuksteen groter dan 10 ton.

Door de jaren heen hebben wij geleverd aan uiteenlopende projecten onder uitdagende omstandigheden. Zie onze projecten voor referenties van de verschillende mogelijkheden. De toepassingen zijn divers: van steen voor funderingen, pijpleidingen, windmolens, golfbrekers en caissons, tot steenslag voor de beton-, spoor- of wegenbouw.

Besparingen

Betrekt u ons in een vroeg stadium, dan denken we graag met u mee over de werkmethode en het ontwerp van het project. De ervaring leert dat we met kleine aanpassingen significante besparingen kunnen realiseren, zowel financieel als in tijd. Zo hebben we met Widegrade® een bijzonder kernmateriaal ontwikkeld dat ideaal is voor breakwaters en dijken en dat we bovendien in grotere volumes dan de gangbare materialen kunnen verschepen en in het werk leveren. Vraag naar onze rapporten voor meer informatie over Widegrade®.

Specialisten

Bontrup beschikt over een ervaren team van specialisten, ieder met een eigen kennisgebied, variërend van baggeren en shipping tot aan quarrying en marine engineering. Samen met onze toegewijde bemanning op de schepen, lukt het ons om zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden wereldwijd alle soorten steen te sourcen en te leveren. En uiteraard blijven we erop toezien dat de steen op de meest logische en eenvoudige manier in het werk komt.

Maritieme projecten

© Copyright - Bontrup