United Dairy Group | Landbouw

United Dairy Group is een onderdeel van Bontrup en actief in de melkveehouderij in de staten Indiana, Michigan en Ohio.

De doelstelling van de melkveehouderijbedrijven is het op een efficiënte en duurzame manier produceren van melk, met respect voor mens en natuur.

Leefomgeving en voeding

Een verantwoorde bedrijfsvoering begint met het garanderen van een aangename leefomgeving voor de koeien, vaarzen en kalveren. Vervolgens is de keuze voor juiste voeding cruciaal. In nauwe samenwerking met lokale partijen worden de juiste gewassen verbouwd waarbij de natuurlijke mest weer zorgt voor de vruchtbaarheid van de grond.

Schaal en synergie

Door gebruik te maken van de modernste technieken en door de schaalgrootte en synergie van de bedrijven kan er op een verantwoorde manier melk van de beste kwaliteit geproduceerd worden.

© Copyright - Bontrup