Bontrup Ukraine | Landbouw

In het noordoosten van de Oekraïne bevindt zich Bontrup Ukraine, een landbouwbedrijf van zo’n 22.000 hectare. Dit gebied, ook wel de graanschuur van Europa genoemd, is uitermate geschikt voor landbouw en melkveehouderij vanwege de grondsoort en het gunstige klimaat. Bontrup Ukraine werd in 2007 opgericht met als doelstelling grootschalige landbouw te bedrijven met een langetermijnvisie. Respect voor mens en natuur staan hierbij centraal. Daarom steken we veel tijd in het opbouwen en bestendigen van een goede samenwerking met de lokale bevolking en de lokale- en centrale overheid.

Dankzij de specialistische kennis en arbeidskracht van de lokale bevolking en de inzet van de nieuwste landbouwmachines en technieken wordt de gewasopbrengst van het land verhoogd zonder de landbouwgrond uit te putten.

In dezelfde regio is een groot melkveehoudersbedrijf van Bontrup Ukraine gevestigd. Hier worden geoogste gewassen gebruikt voor de voeding van de koeien en wordt de mest gebruikt om de grond vruchtbaarder te maken.

Lees meer over Bontrup Ukraine

© Copyright - Bontrup