Landbouw | Akkerbouw en melkvee

Met op de achtergrond het gegeven van een groeiende wereldbevolking investeert Bontrup in grootschalige landbouw. Deze investeringen zijn gericht op de lange termijn, wat goed past bij het karakter van ons familiebedrijf.

Onze zoektocht naar goede akkerbouwgrond heeft ons in 2007 geleid naar de Oekraïne waar we in nauwe samenwerking met de lokale bevolking Bontrup Ukraine hebben opgericht.

Naast akkerbouw investeert Bontrup in melkveehouderij, zowel in Oekraïne als de Verenigde Staten. De bedrijven in de Verenigde Staten acteren onder de naam United Dairy Group.

© Copyright - Bontrup